uimhreacha - Numbers

Gach Cluiche

a haon - one - 1a dó - two - 2a trí - three - 3a ceathair - four - 4a cuig - five - 5a sé - six - 6a seacht - seven - 7a hocht - eight - 8a naoi - nine - 9a deich - ten - 10a haon déag - eleven - 11a dó dhéag - twelve - 12a trí déag - thirteen - 13a ceathair déag - fourteen - 14a cúig déag - fifteen - 15a sé déag - sixteen - 16a seacht déag - seventeen - 17a hocht déag - eighteen - 18

a naoi déag - nineteen - 19

fiche - twenty - 20Previous Back to top Next