Daoine - People

Gach Cluiche

Mamaí - Mother mother



Daidí - Father father



Mamó - Granny/ Nan/ Grandma/ Grandmother grandmother



Daideo - Grandad/ Grandpa/ Grandfather grandfather



Aintín - Aunt aunt



Uncail - Uncle uncle



Deirfiúr - sister sister



Deartháir - Brother brother

An cailín - the girl girl



An buachaill - the boy boy



Na paistí - the children children



An dochtúir - the doctor doctor



An altra - the nurse nurse



An sagart - the priest priesr



An freastalaí - the waiter waiter



An rúnaí - the secretary secretary

An píolóta - the pilot pilot



Fear/ bean an phoist - Post man/ woman postman



An tiománaí - the driver driver



An feirmeoir - the farmer farmer



An príomhoide - the principal principal



An múinteoir - the teacher teacher



An fear - the man man



An bhean - the woman woman

An garda - the guard guard





Previous Back to top Next

Images by:

 1. PublicDomainPictures - via pixabay.com(CC0 licence)
 2. PublicDomainPictures - via pixabay.com(CC0 licence)
 3. dassel - via pixabay.com(CC0 licence)
 4. PublicDomainPictures - via pixabay.com(CC0 licence)
 5. ashleyamos - via pixabay.com(CC0 licence)
 6. MeerSpirit - via pixabay.com(CC0 licence)
 7. Greyerbaby - via pixabay.com(CC0 licence)
 8. sherus - via pixabay.com(CC0 licence)
 9. Pezibear - via pixabay.com(CC0 licence)
 10. Kapa65 - via pixabay.com(CC0 licence)
 11. Counselling - via pixabay.com(CC0 licence)
 12. OpenClipartVectors - via pixabay.com(CC0 licence)
 13. chrystal-e - via pixabay.com(CC0 licence)
 14. ClkerFreeVectorImages - via pixabay.com(CC0 licence)
 15. OpenClipartVectors - via pixabay.com(CC0 licence)
 16. Patrice_Audet - via pixabay.com(CC0 licence)
 17. tpsdave - via pixabay.com(CC0 licence)
 18. OpenClipartVectors - via pixabay.com(CC0 licence)
 19. wilkernet - via pixabay.com(CC0 licence)
 20. hfossmark - via pixabay.com(CC0 licence)
 21. jsoto - via pixabay.com(CC0 licence)
 22. Ruddin - via pixabay.com(CC0 licence)
 23. Pezibear - via pixabay.com(CC0 licence)
 24. PublicDomainPictures - via pixabay.com(CC0 licence)
 25. Ptpsdave - via pixabay.com(CC0 licence)